Komiks moich marzeń

-zgorzk­nie­nie!
-smu­tek po każ­dym smsie od Ule­sła­wa o wyni­ku meczu!
-gale­ria na super­de­por­te!
-gimp!
-redak­cyj­ny blog!
“Z waszych połą­czo­nych mocy powsta­łem ja”: Komiks (aktu­al­nych) Marzeń Mruw­ka!

won!odchodzę
nic tu po mnie