Garstka liczb

Quique San­chez Flo­res jako tre­ner Valen­cii w sezo­nie 2007/08:
spo­tkań: 12
punk­tów: 21
śred­nia punk­tów na mecz: 1,75
bra­mek strze­lo­nych: 16 | śred­nia na mecz: 1,33
bra­mek stra­co­nych: 18 | śred­nia na mecz: 1,5

Ronald “arma­ta” Koeman jako tre­ner Valen­cii w sezo­nie 2007/08:
spo­tkań: 11
punk­tów: 8
śred­nia punk­tów na mecz: 0,72
bra­mek strze­lo­nych: 5 | śred­nia na mecz: 0,45
bra­mek stra­co­nych: 12 | śred­nia na mecz: 1,1

Nie wiem jak Wam, ale mnie wnio­ski się same nasu­wa­ją.

Ps. W zesta­wie­niu wzią­łem pod uwa­gę jedy­nie roz­gryw­ki ligo­we i fazę gru­po­wą Ligi Mistrzów, bo QQ nie miał szans gry w CdR.