Wskaż niepasujący element

Jeden element nie pasuje do pozostałych. Wskaż który:

(masz maksymalnie 11 sekund. Później może on zniknąć ;)

Dla mających problemy ze wzrokiem: po naciśnięciu na obrazek, wyświetli się jego nieco większa wersja.