Dlaczego warto ćwierkać?

Świergot z Walencji

Hash­ta­gi, inte­rak­cje oraz fol­lo­wer­si – czy­li nomen­kla­tu­ra stric­te twit­te­ro­wa. Popu­lar­ny Twit­ter — lub jak kto woli: “Ćwier­kacz” albo “Świer­got” – opa­no­wał świat! Narzę­dzie, któ­re w swej obsłu­dze przy­po­mi­na pro­sto­tę budo­wy cepa, a mimo wszyst­ko zdo­by­ło popu­lar­ność tysię­cy dzien­ni­ka­rzy, spor­tow­ców i cele­bry­tów. “Dla­cze­go war­to?” i “po co?” — zapra­szam do lek­tu­ry!

Czy­taj dalej