Królewski tercet

Co jeśli jed­nak trans­fer Davi­da Vil­li nie doj­dzie do skut­ku?! Spo­koj­nie, w razie nie­po­wo­dze­nia pre­zes Flo­ren­ti­no Pérez ma już w zana­drzu plan awa­ryj­ny…

Tercet Rzeczywisty
Zna­le­zio­ne-nie­kra­dzio­ne na Foro­Che.