Kibicom z Madrytu dziękujemy

Dzię­ku­je­my za uzna­nie jakim obda­rzy­li Davi­da Vil­lę po pierw­szym meczu Hisz­pa­nii na Euro 2008 i jego hat-tric­ku.

Dzię­ku­je­my tak­że za wszyst­kie rado­sne komen­ta­rze po tym meczu z cyklu „Musi być nasz!” tudzież „Kupo­wać go!”. Nie ma to jak popra­wić sobie poczu­cie humo­ru przed egza­mi­nem. ;)