Zgadywanka

Co praw­da forum redak­cyj­ne oraz wszel­kie zacho­wy­wa­ne na nim infor­ma­cje są ści­śle taj­ne, jed­nak nic chy­ba się nie sta­nie, jeśli udo­stęp­nię pew­ną jego część. Redak­to­rzy są przez użyt­kow­ni­ków dość dobrze zna­ni, tak samo, jak i ich poglą­dy, dla­te­go też zgod­nie z tytu­łem posta zapra­szam do zga­dy­wa­nia, któ­re gło­sy zosta­ły odda­ne przez któ­re­go redak­to­ra:

Zestaw I:

Najlepszy zawodnik: 1.Villa 2. Silva 3. Mata
Najlepszy transfer: 1. Mata 2. Arizmendi 3. Alexis
Najgorszy transfer: 1. Fernandes 2. Fernandes 3. Fernandes
Największa niespodzianka (zawodnik) 1. Mata 2. Arizmendi
Największa niespodzianka (mecz) 1. Valencia - Barcelona 3:2
Największe rozczarowanie (zawodnik) 1. Albiol 2. Edu (chyba zbyt wielkie nadzieje pokładałem w jego powrocie)
Największy pechowiec: 1. Alexis

Zestaw II:

Naj­lep­szy zawod­nik: Silva, Timo, Vil­la
Naj­lep­szy trans­fer: Timo, Mata, Ari­zmen­di
Naj­gor­szy trans­fer: Hel­gu­era, Zigic, Bane­ga
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (zawod­nik): Mata, Ari­zmen­di, Ale­xis
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (mecz): REal M. — Valen­cia 2–3, Levan­te — Valen­cia 1–5, Valen­cia — Bar­ce­lo­na 3–2
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (zawod­nik): Bane­ga, Fer­nan­des, Zigic
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (mecz): Valen­cia — Vil­lar­re­al 0:3 , Bar­ca — Valen­cia 6–0, Atle­tic — Valen­cia 5–1
Naj­więk­szy pecho­wiec Vicen­te, Ale­xis

Zestaw III:

Naj­lep­szy zawod­nik: 1.Villa
Naj­lep­szy trans­fer: 1.Mata
Naj­gor­szy trans­fer: 1. Koeman
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (zawod­nik): 1. Mata
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (mecz): Real-Valen­cia 2:3
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (zawod­nik): 1.Fernades
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (mecz): Valen­cia — Chel­sea 1:2
Naj­więk­szy pecho­wiec: 1.Flores

Zestaw IV:

Naj­lep­szy zawod­nik 1. Silva 2. Vil­la 3. Timo
Naj­lep­szy trans­fer 1. Timo 2. Mata 3. Ari­zmen­di
Naj­gor­szy trans­fer 1. Hel­gu­era 2. Zigic 3. Fer­nan­des
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (zawod­nik) 1. Mata 2. Ari­zmen­di 3. Moret­ti
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (mecz) 1. Real — Valen­cia 2:3 2. Valen­cia — Osa­su­na 3:0 3. Valen­cia — Bar­ce­lo­na 3:2
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (zawod­nik) 1. Joaqu­in 2. Hel­gu­era 3. Zigic
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (mecz) 1. Valen­cia — Rosen­borg 0:2 2. Valen­cia — Schal­ke 0:0 3. Bar­ce­lo­na — Valen­cia 6:0
Naj­więk­szy pecho­wiec 1. Ale­xis 2. Vicen­te

Zestaw V:

Naj­lep­szy zawod­nik: Vil­la, Silva, Mar­che­na
Naj­lep­szy trans­fer: Mata, Ale­xis, Hil­de­brand
Naj­gor­szy trans­fer: Hel­gu­era
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (zawod­nik): Mata, Ari­zmen­di
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (mecz): Bar­ce­lo­na-Valen­cia 1:1
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (zawod­nik): Albel­da
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (mecz): Valen­cia-Vil­lar­re­al 0:3
Naj­więk­szy pecho­wiec: Ale­xis, Vicen­te, Żigić

Zestaw VI:

Naj­lep­szy Zawod­nik: Silva, Joaqu­in, Vil­la
Naj­lep­szy trans­fer: Mata, Ale­xis, Hil­de­brand
Naj­gor­szy trans­fer: Koeman, Fer­nan­des, Zigic
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (zawod­nik): Mata
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie: Fer­nan­des, Albel­da, Zigic
Naj­więk­sza nispo­dzian­ka mecz: Real — Valen­cia 2–3
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie mecz: Sevil­la- Valen­cia 3–0, Rosen­borg — Valen­cia 2–0
Naj­więk­szy pecho­wiec: Flo­res

Zestaw VII:

Naj­lep­szy zawod­nik: 1.Villa 2.Silva 3. Hil­de­brand
Naj­lep­szy trans­fer: 1.Mata 2. Hil­de­brand 3.Arizmendi
Naj­gor­szy trans­fer: 1. Zigic
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (zawod­nik): 1. Mata 2. Ari­zmen­di
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (mecz): Real-Valen­cia 2:3
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (zawod­nik): 1.Zigic 2. Fer­nan­des
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (mecz): Bar­ce­lo­na-Valen­cia 6:0, Rosen­borg-Valen­cia 2:0 , Valen­cia-Schal­ke 0:0
Naj­więk­szy pecho­wiec: 1.Alexis 2.Albelda 3. Ever

Zestaw VIII:

Naj­lep­szy zawod­nik: 1. Vil­la, 2 — Silva, 3 — Timo
Naj­lep­szy trans­fer 1.Mata 2.Timo 3.- Ale­xis
Naj­gor­szy trans­fer 1. Fer­nan­des 2- Zigic 3. Hel­gu­era
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (zawod­nik) Mata
Naj­więk­sza nie­spo­dzian­ka (mecz) 3:2 z FCB
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (zawod­nik) Zigic
Naj­więk­sze roz­cza­ro­wa­nie (mecz) 6:0 z Bar­cą [*] i 5:1 z Bil­bao [*][*]

Udział w gło­so­wa­niu bra­li: marcin90, Mru­wek, dzi­dek, Assist Magik, Tap­czan, sebol, Ule­sław i Jose.

PS. MZ nie pod­po­wia­daj ;)